Merhaba Ziyaretçi!!
Bizi Takip Edin... Facebook twitter rss

Gönderen Konu: KADASTRO İŞLEMLERİ/TESCİLE KONU HARİTA ve PLANLAR  (Okunma sayısı 6696 defa)

Çevrimdışı yasarsolakxyz

 • Yaşar SOLAK
 • Yönetici
 • Üye
 • ******
 • İleti: 546
 • Teşekkür sayısı: 164
 • NuLL
  • E-Posta
İLGİLİSİNCE YAPTIRILIP KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİNCE KONTROL   

EDİLMESİ  GEREKEN HARİTA  VE PLANLAR

AYIRMA (İFRAZ) HARİTALARI

Harita Mühendisleri sorumluluğunda ilgilisince yaptırılıp Kadastro Müdürlüklerince kontrol edilmesi gereken harita ve planlar aşağıda açıklanmıştır

Tanım : Ayırma (ifraz), ilgilisinin talebi üzerine, bir parselin İmar Kanunu'nun 15 ve 16 ncı  maddelederi uyarınca iki yada daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir.
 
İmar Kanunu'nun 15 ve 16 ncı maddeleri uyarınca yapılan ayırma işleminin, parselasyon niteliğinde olan ve olmayan olarak 2 çeşidi vardır:

a) Parselasyon niteliğinde olan ayırma (ifraz); imar parsellerini oluşturmak amacıyla ve parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini kapsayacak şekilde yapılan ayırma işlemidir.

b)  Parselasyon niteliğinde olmayan ayırma (ifraz); kamu hizmetlerine terk edilecek alanları  kapsamında bulundurmayan ve yalnızca bir parselin birden fazla parçalara ayrılması işlemidir.

Gerekli Belgeler

1.Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kaydı örneği,

2.Taşınmaz malın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu'nun olumlu kararı ve bu karar ile ilgili belgelerin tasdikli  örneği,

3.Yüklenici serbest çalışan harita ve kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi veya iş yapımına yetki veren vekaletname örneği, T.C Kimlik Numarası

4.Kadastro Müdürlüklerinden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,

5.Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait, ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve ayırma (ifraz) haritası.

6.Ayırma işlemi ile ilgili belgeler 1 takım asıl, 2  takım aslı niteliğinde olmak üzere 3 takım dosya halinde Kadastro Müdürlüğüne verilir. Kadastro görmeyen yerler için 2 takım yeterlidir.

İşlemin Mali Yönü

 Ayırma (ifraz) haritalarının kontrolü için 1993/2 sayılı Genelge eki Yönerge' ye uygun olarak  Kadastro Değişiklik ve Kontrollük İşlemleri Ücret Çizelgesi'nde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığı'na yatırılır.

Belediyeler ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kendi elemanlarınca ve Harita Mühendisi sorumluluğunda yaptıkları ayırma haritalarının kontrolünden çizelgede belirtilen ücret alınır.

Ancak belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile TKGM arasında bu  konuda  protokol  düzenlenmesi halinde  protokol esasları uygulanır.

Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslına yapıştırılmak üzere Damga Vergisi Kanunu'na göre damga pulu ilgilisince temin edilir.

İzlenecek Yol

1.Ayırma işleminin kontrolü için işin yüklenicisi (sorumlu) mühendis ilgili  Kadastro Müdürlüğüne talepte bulunur. Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.

2.Kadastro Müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Resmi taleplerde başvuru fişi düzenlenmez.

Kontrol  İşlemleri

Ayırma işleminin Kadastro Müdürlüğü tarafından büro ve arazide kontrolleri yapılır. Bulunan noksanlıklar, ilgili kurum yada yüklenici (sorumlu) mühendis tarafından giderildikten sonra, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir sakınca bulunmadığını belirten 4 nüsha (kadastro görmeyen yerler için 3 nüsha) kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır.

 Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra :

a) Kadastro gören yerlerde 3 nüsha

b)  Kadastro görmeyen yerlerde 2 nüsha tescil bildirimi düzenlenir.
Kontrolden sonra ayırma işlemi ile ilgili 3 takım dosya (kadastro görmeyen yerlerde 2 takım) kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil için bir üst yazı ile Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir.

Tescil aşamasında ve Tapu Sicil Müdürlüğünün istemi üzerine ada ve parsel numaraları Kadastro Müdürlüğünce verilir.

Tescilden sonra değişiklik parsellerin fen klasörü ve paftasına işlenir.

Tapu Sicil Müdürlüğü Yönünden;

Tescil bildirimleri tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılarak  Tapu Sicil Müdürlüğünce tasdik edilir.

Ayrıntılı bilgi 23. sahifedeki Ayırma (İfraz) İşlemleri bölümünde açıklanmıştır.

KAYNAK


Harita Yüksek Mühendisi
Kırşehir Kadastro Müdürlüğü

Çevrimdışı yasarsolakxyz

 • Yaşar SOLAK
 • Yönetici
 • Üye
 • ******
 • İleti: 546
 • Teşekkür sayısı: 164
 • NuLL
  • E-Posta
Ynt: KADASTRO İŞLEMLERİ/TESCİLE KONU HARİTA ve PLANLAR
« Yanıtla #1 : 07 Şubat 2009, 21:44:26 »
YOLA TERK HARİTALARI

Tanım : Yola terk haritaları; imar planlarının uygulanışı sırasında yola terk işlemi nedeniyle yapılan haritalardır. Yola terk haritalarının yapımında parselasyon niteliği taşıyan ayırma haritalarının yapımındaki kurallar uygulanır.

Gerekli Belgeler

1.Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kaydı örneği,

2.Taşınmaz malın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu'nun olumlu kararı ve bu kararla ilgili belgelerin tasdikli örneği,

3.Yüklenici serbest çalışan harita ve kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi veya işin yapımına yetki veren vekaletname örneği, T.C Kimlik Numarası

4.Kadastro Müdürlüklerinden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,
 
5.Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait; ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve yola terk haritası,

6.Yola terk işlemi ile ilgili belgeler; 1 takım asıl, 2 takım aslı niteliğinde olmak üzere 3 takım dosya halinde Kadastro Müdürlüğüne verilir. Kadastro görmeyen yerler için 2 takım yeterlidir.

İşlemin Mali Yönü

Yola terk haritalarının kontrolü için 1993/2 sayılı Genelge eki Yönerge'ye uygun olarak. Kadastro Değişiklik ve Kontrollük işlemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır.

Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşların kendi elemanlarınca  ve harita mühendisi sorumluluğunda yaptıkları yola terk haritalarının kontrolundan çizelgede belirtilen ücret alınır.

Ancak belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile TKGM arasında bu konuda protokol düzenlenmesi halinde protokol esasları uygulanır.

Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslına yapıştırmak üzere Damga Vergisi Kanunu'na göre damga pulu ilgilisince temin edilir.
 
İzlenecek Yol

 1.Yola terk işleminin kontrolü için Belediye Başkanlığı veya Köy Tüzel Kişiliği yada yüklenici (sorumlu) mühendis Kadastro Müdürlüğüne talepte bulunur.

 2. Kadastro Müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Resmi taleplerde başvuru fişi düzenlenmez.

Kontrol İşlemleri
 
Yola terk işleminin Kadastro Müdürlüğü tarafından büro ve arazide kontrolleri yapılır. Bulunan noksanlıklar, ilgili kurum yada yüklenici (sorumlu) mühendis tarafından giderildikten sonra, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir sakınca bulunmadığını belirten 4 nüsha (kadastro görmeyen yerler için 3 nüsha) kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır.

Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra:

a) Kadastro gören yerlerde 3 nüsha,
 
b) Kadastro görmeyen yerlerde 2 nüsha tescil bildirimi düzenlenir.

Tescilden sonra değişiklik kadastro parsellerinin fen klasöründe de belirtilir.
   
Kontrolden sonra yola terk işlemi ile ilgili 3 takım dosya (kadastro görmeyen yerlerde 2 takım) kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil için bir üst yazı ile Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir.

Tescil aşamasında ve Tapu Sicil Müdürlüğünün istemi üzerine ada ve parsel numaraları Kadastro  Müdürlüğünce  verilir.

Tapu Sicil Müdürlüğü Yönünden;

Tescil bildirimleri tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılarak Tapu Sicil Müdürlüğünce tasdik edilir.

KAYNAK
Harita Yüksek Mühendisi
Kırşehir Kadastro Müdürlüğü

Çevrimdışı yasarsolakxyz

 • Yaşar SOLAK
 • Yönetici
 • Üye
 • ******
 • İleti: 546
 • Teşekkür sayısı: 164
 • NuLL
  • E-Posta
Ynt: KADASTRO İŞLEMLERİ/TESCİLE KONU HARİTA ve PLANLAR
« Yanıtla #2 : 07 Şubat 2009, 21:45:34 »
YOLDAN İHTAS HARİTALARI

Tanım : Yoldan ihdas, imar planı uygulaması sırasında kapanan yol nedeni ile oluşan taşınmaz malın tescili amacıyla yapılan haritalardır.

Gerekli Belgeler

1.Belediye Başkanlığı veya Köy Tüzel Kişiliğinin yoldan ihdas işleminin kontrol ve tescilini talep eden yazısı,

2.İhdasa ilişkin Belediye Encümeni yada İl İdare kurulu kararı ve bu kararla ilgili belgelerin tasdikli örneği,

3.Yüklenici serbest çalışan harita ve kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi veya işin yapımına yetki veren vekaletname örneği, T.C Kimlik Numarası,

4.Kadastro Müdürlüklerinden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,

5.Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait; ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve yoldan ihdas haritası,

6.İhdas işlemi ile belgeler; 1 takım asıl,  2  takım aslı niteliğinde olmak üzere 3 takım dosya halinde Kadastro Müdürlüğüne verilir. Kadastro görmeyen yerler için 2 takım yeterlidir.

İşlemin Mali Yönü

Yoldan ihdas haritalarının konrolü için 1993/2 sayılı Genelge eki Yönerge'ye uygun olarak kadastro değişiklik ve  kontrolluk işlemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığı'na yatırılır.

Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kendi elemanlarınca ve harita mühendisi sorumluluğunda yaptıkları yoldan ihdas haritalarının kontrolünden çizelgede belirtilen ücret alınır.

Ancak belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile TKGM  arasında  bu  konuda  protokol  düzenlenmesi halinde protokol esasları uygulanır.

Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslına yapıştırmak üzere Damga Vergisi Kanununa göre damga pulu ilgilisince temin edilir.

İzlenecek Yol

1.Yoldan ihdas işleminin kontrolü için, Belediye Başkanlığının veya  Köy Tüzel Kişiliğince Kadastro Müdürlüğüne Tapu Kanunu'nun 21 inci maddesi geregince yazılı talepte bulunur.

2.İstem belgesi düzenlenir. Başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur.
 
Kontrol İşlemleri

Yoldan ihdas işleminin Kadastro Müdürlüğü tarafından büro ve arazide kontrolleri yapılır. Bulunan noksanlıklar, ilgili kurum yada yüklenici (sorumlu) mühendis tarafından giderildikten sonra, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir sakınca bulunmadığını belirten 4 nüsha (kadastro görmeyen yerler için 3 nüsha) kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır.

Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra  :

Kadastro gören yerlerde 3 nüsha tescil bildirimi düzenlenir.

Tescilden sonra değişiklik kadastro parsellerinin fen klasöründe de belirtilir.

Kontrolden   sonra  yoldan  ihdas işlemi ile ilgili 3 takım dosya  kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil için bir üst yazı ile tapu sicil müdürlüğüne gönderilir.
 
Tescil aşamasında ve tapu sicil müdürlüğünün istemi üzerine ada ve parsel numaraları kadastro müdürlüğünce  verilir.

Tapu Sicil Müdürlüğü Yönünden;

Tescil bildirimleri tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılarak tapu sicil müdürlüğünce tasdik edilir.

KAYNAK
Harita Yüksek Mühendisi
Kırşehir Kadastro Müdürlüğü

Çevrimdışı yasarsolakxyz

 • Yaşar SOLAK
 • Yönetici
 • Üye
 • ******
 • İleti: 546
 • Teşekkür sayısı: 164
 • NuLL
  • E-Posta
Ynt: KADASTRO İŞLEMLERİ/TESCİLE KONU HARİTA ve PLANLAR
« Yanıtla #3 : 07 Şubat 2009, 21:46:33 »
SINIRLANDIRMA HARİTALARI

Tanım : Sınırlandırma haritası, tapuda kayıtlı olup da henüz kadastrosu yapılmamış alanlardaki taşınmaz malların sınırlarını belirlemek amacıyla yapılır.

Gerekli Belgeler

1.Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kaydı örneği,

2.Yüklenici serbest çalışan harita ve kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi veya işin yapımına yetki veren vekaletname örneği, T.C Kimlik Numarası

3.Kadastro Müdürlüklerinden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,

4.Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait; ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve sınırlandırma haritası,

5.Sınırlandırma işlemi ile ilgili belgeler; 2 takım ve dosya halinde Kadastro Müdürlüğüne verilir.

İşlemin  Mali Yönü

Sınırlandırma  haritalarının kontrolü için 1993/2 sayılı Genelge eki Yönerge'ye uygun olarak Kadastro Değişiklik ve Kontrollük işlemleri ücret çizelge'sinde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır.

Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının  kendi elemanlarınca  ve harita mühendisi sorumluluğunda yaptıkları sınırlandırma  haritalarının kontrolünden çizelgede belirtilen ücret alınır.
Ancak belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile TKGM arasında  bu  konuda  protokol  düzenlenmesi halinde protokol esasları uygulanır.

Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslına yapıştırılmak üzere Damga Vergisi Kanunu'na göre damga pulu ilgilisince temin edilir.

İzlenecek Yol

1.Sınırlandırma işleminin kontrolü için işin yüklenicisi (sorumlu) mühendis ilgili Kadastro Müdürlüğüne talepte bulunur. Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.

2.Kadastro Müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Resmi taleplerde başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur.

Kontrol İşlemleri
 
Sınırlandırma işleminin Kadastro Müdürlüğü tarafından büro ve arazide kontrolleri yapılır. Bulunan noksanlıklar, ilgili kurum yada yüklenici (sorumlu) mühendis tarafından giderildikten sonra, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir sakınca bulunmadığını belirten 3 nüsha  kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır.

Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra 2 nüsha tescil bildirimi düzenlenir.

Tescilden sonra değişiklik kadastro parsellerinin fen klasöründe de belirtilir.

Kontrolden  sonra  sınırlandırma  işlemi ile ilgili 2 takım dosya  kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil  bir üst yazı ile Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir.

Tapu Sicil Müdürlüğü Yönünden;

Sınırlandırma haritasının yüzölçümü kayıt miktarından küçük ve eşit ise ilgilisinin muvafakatı alınmak suretiyle Tapu Sicil Müdürlüğünce gerekli işlem yapılır. İlgilisinin muvafakat etmemesi halinde talep reddedilir.

KAYNAK
Harita Yüksek Mühendisi
Kırşehir Kadastro Müdürlüğü

Çevrimdışı yasarsolakxyz

 • Yaşar SOLAK
 • Yönetici
 • Üye
 • ******
 • İleti: 546
 • Teşekkür sayısı: 164
 • NuLL
  • E-Posta
Ynt: KADASTRO İŞLEMLERİ/TESCİLE KONU HARİTA ve PLANLAR
« Yanıtla #4 : 07 Şubat 2009, 21:50:37 »
PARSELASYON HARİTALARI   (İMAR PLANLARI)

Tanım : Parselasyon haritaları, imar parsellerini oluşturmak amacıyla İmar Kanunu'nun 18 inci maddesine  dayanılarak Belediye veya Valilikler tarafından resen yapılan ya da yaptırılan haritalardır.

Gerekli Belgeler
 
1.Parselasyon planının onaylandığı ilan edilerek kesinleştiğini bildiren ve tapuya tescilini isteyen ilgili idarenin yazılı talebi,

2.Parselasyonun dayandığı ve ilgili idarece onaylı, halen yürürlükteki imar planının onay tarihi ve numarası ile pafta numaraları,

3.Parselasyon planının onaylandığına dair taşınmaz malın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu'nun olumlu kararı ve bu karar ile ilgili belgelerin onaylı örneği,

4.Yüklenici serbest çalışan harita kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi örneği, T.C Kimlik Numarası,

5.Kadastro Müdürlüğünden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,

6.Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait; ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve parselasyon haritası,

7.Sınırlandırma haritası (Kadastro görmeyen yerlerde)

8.Düzenleme sınırını gösteren kroki,

9.Düzenleme sahası içine giren kadastro parsellerinin tapu kayıt örnekleri,

10.Ada bölümü ve röleve ölçü krokileri,

11.Fen klasörü, ayırma çapları,

12.Yeni imar adaları alan hesap, özet, tahsis, dağıtım cetvelleri, D.O.P. ve D.O.P.O. hesabı,

13. Pafta indeksi, pafta, parselasyon haritasının 3 takım ozalit kopyası,

14.Teknik rapor, fihrist ,

15.Parselasyon işlemi ile ilgili belgeler 1 takım asıl, 2 takım aslı niteliğinde olmak üzere 3 takım ve cilt halinde Kadastro Müdürlüğüne verilir.
 
İşlemin Mali Yönü

Parselasyon  haritalarının kontrolü için 1993/2 sayılı Genelge eki Yönerge'ye uygun olarak Kadastro Değişiklik ve Kontrollük işlemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır.

Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının  kendi elemanlarınca  ve harita mühendisi sorumluluğunda yaptıkları parselasyon  haritalarının kontrolünden çizelgede belirtilen ücret alınır.

Ancak belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile TKGM arasında bu konuda protokol düzenlenmesi halinde protokol esasları uygulanır.

Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslına yapıştırılmak üzere Damga Vergisi Kanunu'na göre damga pulu ilgilisince temin edilir.

İzlenecek Yol

1.Parselasyon haritalarının (imar planı), kontrolü ve tescili için Valilik veya Belediye Başkanlığı ilgili Kadastro Müdürlüğüne yazılı talepte bulunur.

2.Kadastro müdürlüğünce istem belgesi,

Kontrol İşlemleri
 
Parselasyon haritaları ve belgeleri Kadastro Müdürlüğü tarafından büro ve arazide kontrolleri yapılır. Bulunan noksanlıklar, ilgili kurum yada yüklenici (sorumlu) mühendis tarafından giderildikten sonra, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir sakınca bulunmadığını belirten 4 nüsha  kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır.

Kontrolden sonra parselasyon işlemi ile ilgili 3 takım ve cilt halinde  kontrol raporu ile birlikte tescil  için bir üst yazı ile Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir.

Tapu Sicil Müdürlüğü Yönünden;

Tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılarak Tapu Sicil Müdürlüğünce tasdik edilir.

KAYNAK
Harita Yüksek Mühendisi
Kırşehir Kadastro Müdürlüğü

Çevrimdışı yasarsolakxyz

 • Yaşar SOLAK
 • Yönetici
 • Üye
 • ******
 • İleti: 546
 • Teşekkür sayısı: 164
 • NuLL
  • E-Posta
Ynt: KADASTRO İŞLEMLERİ/TESCİLE KONU HARİTA ve PLANLAR
« Yanıtla #5 : 07 Şubat 2009, 21:51:40 »
KAMULAŞTIRMA HARİTALARI

Tanım : Kamulaştırma (istimlak), kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallarının bedelleri ödenmek şartıyla Devlet veya kamu tüzel kişi mülkiyetlerine geçirilmesi işlemidir.

Gerekli Belgeler

1.Kamulaştırmayı yapan ilgili idarenin yazılı talebi,

2.Kamulaştırma kararı (İmar Kanunu hükümlerine göre Belediye Encümeni veya İl İdare kurulu kararına gerek yoktur),

3.Yüklenici serbest çalışan harita ve kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi, T.C Kimlik Numarası,

4.Kadastro Müdürlüğünden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,

5.Kamulaştırma haritası (3 adet) ,

6.Parselleri kamulaştırılan ve kamulaştırılmayan  kısımların yüzölçümünü gösterir hesap cetvelleri,

7.Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait; ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve kamulaştırma haritası.

İşlemin Mali Yönü

Kamulaştırma  haritalarının kontrolü için 1993/2 sayılı Genelge eki Yönerge'ye uygun olarak Kadastro Değişiklik ve Kontrollük işlemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır.

Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının  kendi elemanlarınca  ve harita mühendisi sorumluluğunda yaptıkları kamulaştırma haritalarının kontrolünden çizelgede belirtilen ücret alınır.

Ancak belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile TKGM arasında  bu  konuda  protokol  düzenlenmesi halinde protokol esasları uygulanır.

Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslına yapıştırılmak üzere Damga Vergisi Kanunu'na göre damga pulu ilgilisince temin edilir.

İzlenecek Yol

1.Kamulaştırma haritalarının, kontrolü ve tescili için kamu kurum ve kuruluşları ilgili Kadastro Müdürlüğüne yazılı talepte bulunur.

2.Kadastro Müdürlüğünce istem belgesi düzenlenir. Başvuru fişinin  düzenlenmesine gerek yoktur.

Kontrol İşlemleri

Kamulaştırma  haritaları ve belgelerinin Kadastro Müdürlüğü tarafından büro ve arazide kontrolleri yapılır. Bulunan noksanlıklar, ilgili kurum yada yüklenici (sorumlu) mühendis tarafından giderildikten sonra, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir sakınca bulunmadığını belirten 4 nüsha  kontrol raporu düzenlenerek      kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır.

Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra 3 nüsha tescil bildirimi düzenlenir. (Kadastro görmeyen yerlerde 2 nüsha).

Tescilden sonra değişiklik kadastro parsellerinin fen klasöründe de belirtilir.

Kontrolden sonra kamulaştırma işlemi ile ilgili 3 takım dosya  halinde  kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil  için bir üst yazı ile Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir.

Tescil aşamasında ve Tapu Sicil Müdürlüğünün istemi üzerine ada ve parsel numaraları Kadastro Müdürlüğünce verilir.

Tapu Sicil Müdürlüğü Yönünden;

Tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılarak Tapu Sicil Müdürlüğünce tasdik edilir.

492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca harç  tahsil edilir.

KAYNAK
Harita Yüksek Mühendisi
Kırşehir Kadastro Müdürlüğü

Çevrimdışı yasarsolakxyz

 • Yaşar SOLAK
 • Yönetici
 • Üye
 • ******
 • İleti: 546
 • Teşekkür sayısı: 164
 • NuLL
  • E-Posta
Ynt: KADASTRO İŞLEMLERİ/TESCİLE KONU HARİTA ve PLANLAR
« Yanıtla #6 : 07 Şubat 2009, 21:52:41 »
KÖY YERLEŞİM HARİTALARI

 Tanım:  Köy yerleşim haritaları, 442 Sayılı Köy Kanununa ek 3367 Sayılı Kanun ve Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği'ne göre yapılan haritalardır.

Gerekli Belgeler

1.Köy Yerleşim Yeri Tespit Komisyonu kararı, parselasyon planı ve yerleşim yeri haritalarının kesinleşme karar tarihleri ve valilik onaylı örnekleri ve tescil talebini içeren Valilik Yazısı,

2.Düzenleme sahası içerisindeki taşınmaz malların tapu kayıt örneği,

3.Yüklenici serbest çalışan harita ve kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi, T.C Kimlik Numarası

4.Kadastro Müdürlüğünden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,

5.Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait; ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri,

6.Köy  yerleşim alanı sınırı krokisi,

7.Ada bölümü ve röleve ölçü krokileri,

8.Pafta indeksi, pafta (1 asıl niteliğinde olmak üzere 2 takım kopyası),

9.Fen klasörü, ayırma çapları,

10. Teknik rapor, fihrist.

İşlemin Mali Yönü

Köy yerleşim haritalarının kontrolü için 1993/2 Sayılı Genelge eki Yönerge'ye uygun olarak Kadastro Değişiklik ve Kontrollük işlemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının  kendi elemanlarınca  ve harita mühendisi sorumluluğunda yaptıkları köy yerleşim haritalarının kontrolünden çizelgede belirtilen ücret alınır.

Ancak kamu kurum ve kuruluşları ile TKGM arasında bu konuda protokol düzenlenmesi halinde protokol esasları uygulanır.

İzlenecek Yol

1.Köy yerleşim  haritasının kontrolü ve tescili için Valilikçe Kadastro Müdürlüğüne yazılı talepte bulunulur,

2.Kadastro Müdürlüğünce istem belgesi düzenlenir. Başvuru fişi düzenlenmesine gerek yoktur.

Kontrol İşlemleri
 
Köy yerleşim  haritaları ve belgeleri Kadastro Müdürlüğü tarafından büro ve arazide kontrolleri yapılır. Bulunan noksanlıklar, ilgili kurum yada yüklenici (sorumlu) mühendis tarafından giderildikten sonra, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir sakınca bulunmadığını belirten 4 nüsha  kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır.

Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra 3 nüsha tescil bildirimi düzenlenir ve üst yazı ile Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir.

Tapu Sicil Müdürlüğü Yönünden;

Tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılarak Tapu Sicil Müdürlüğünce tasdik edilir.

KAYNAK
Harita Yüksek Mühendisi
Kırşehir Kadastro Müdürlüğü