Merhaba Ziyaretçi!!
Bizi Takip Edin... Facebook twitter rss

Gönderen Konu: 3402 sayılı Kanunun, Ek 4 üncü Maddesi (2009/15 sayılı genelgeye ek)  (Okunma sayısı 6359 defa)

Çevrimdışı yasarsolakxyz

  • Yaşar SOLAK
  • Yönetici
  • Üye
  • ******
  • İleti: 546
  • Teşekkür sayısı: 164
  • NuLL
    • E-Posta
T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı

Sayı  : B.09.1.TKG0100001-074/254-4193                                                  15/09/2009   
Konu: 3402 sayılı Kanunun, Ek 4 üncü
Maddesi (2009/15 sayılı genelgeye ek)


TAPU VE KADASTRO .... BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
……………………………….

İlgi: 04.08.2009 tarihli ve B.09.1.TKG0100001–073/1686 (2009/15) sayılı genelge.

27.01.2009 tarihli ve 27123 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 15.01.2009 tarihli ve 5831 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle 3402 sayılı Kadastro Kanununa eklenen Ek Madde 4 ile 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (B) bendi uyarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin fiili kullanım durumuna göre kadastrosu ile ifraz ve tevhit işlemlerinin yapılmasına imkan sağlanmış olup, bu maddenin uygulama şekli de ilgi genelge ile açıklanmış idi.
Konuyla ilgili olarak Bölge Müdürlüklerinde yapılan bilgilendirme toplantılarında, daha önce (3402 yada 2924 sayılı Kanunlara göre) fiili kullanım durumları esas alınarak yapılan kadastro çalışmaları sırasında kullanıcısı ve üzerinde muhdesat bulunmaması nedeniyle, kullanıcı ve muhdesat belirlemesi yapılamamış olan taşınmazlarda, bu kere kullanıcısı ve muhdesat bulunması halinde tespitlerinin ne şekilde yapılacağı hususunda tereddüt bulunduğu gözlenmiştir.
Bilindiği gibi, 3402 sayılı Kanunun Ek 4 üncü maddesiyle; Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan alanların zemindeki fiili kullanım durumuna göre sınırlandırılması, bu yerlerin kullanıcıları ile varsa üzerindeki muhdesatın kim/kimlere ait olduğunun tespiti ile bu kapsamda yapılacak kadastro çalışmalarının ikinci kadastro sayılmayacağı öngörülmüştür.
Bu nedenle, daha önce kullanıcı ve muhdesat tespiti amacıyla (3402 yada 2924 sayılı Yasalara göre) yapılan kadastro çalışmaları sırasında kullanıcı ve muhdesat tespiti yapılmayan, bu kere yapılan güncelleme çalışmaları sırasında kullanıcısı veya üzerinde muhdesat bulunduğu belirlenen parseller, güncellemeye tabi tutulmayıp ilgi genelgenin (A) bölümündeki açıklamalar doğrultusunda kadastro işlemine tabi tutulacaktır.
Aynı parsel üzerinde birden fazla muhdesat niteliğinde bina bulunması durumunda, yatay muhdesatlarda harf verilmek suretiyle, dikey muhdesatlarda ise bağımsız bölüm numarası yazılmak suretiyle muhdesat sahipleri kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilecektir.
Güncelleme çalışmalarında ise bu husus, güncelleme sonucu düzenlenecek listede gösterilecektir.
Diğer taraftan; güncellemesi yapılacak yerlerde, kullanıcılarının kim/kimler olduğu, varsa muhdesatların kime/kimlere ait olduğu tapu kütüğünün beyanlar hanesinde yazılı ise güncelleme çalışmaları sırasında bunlar esas alınacaktır. Tapu kütüğünde kullanıcı ve muhdesat belirtmesi bulunmaması durumunda ise kadastro tutanakları incelenerek, varsa tutanakların edinme sebebi sütununda ki kullanıcı veya muhdesat sahibi güncelleme çalışmalarına yansıtılacaktır.

Ayrıca, güncelleme çalışmalarında, daha önce tespit edilen kullanıcısının kayıttan çıkarılma talebinde bulunması durumunda, kimlik tespiti yapıldıktan sonra ilgilisinin beyan ve imzasını içeren tutanak düzenlenecek ve bu tutanak ekip görevlilerince de imzalanacaktır. Düzenlenecek listede halen kullanıcısının bulunmadığı yazılacak ve tapu kütüğündeki kullanıcı ismi terkin edilecektir..
Bilgi ve gereği ile Bölge Müdürlüğünüz yetki alanındaki tüm birimlere duyurulmasının teminini rica ederim.
          


Mehmet Zeki ADLI
Genel Müdür

KAYNAK


Harita Yüksek Mühendisi
Kırşehir Kadastro Müdürlüğü