Merhaba Ziyaretçi!!
Bizi Takip Edin... Facebook twitter rss

Gönderen Konu: BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ (2008)  (Okunma sayısı 5718 defa)

Çevrimdışı hiuzun

  • Halil İbrahim UZUN
  • Yönetici
  • Üye
  • ******
  • İleti: 539
  • Teşekkür sayısı: 281
    • Harita Forum
  • Kurum/Şirket/Okul: Çorum Doğal Gaz Dağıtım
  • Ünvan: Harita Yüksek Mühendisi
AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ
ANKARA

Önsöz


Bilindiği üzere Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘nün bağlı olduğu Devlet Bakanlığı‘nın oluru ile 1988 yılmda yayımlanan "Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmeliği" yürürlüğe konulmuştur. Ancak söz konusu Yönetmelik ağırlıklı olarak "Tescile Konu Harita ve Planlar" çerçevesinde işletilmekteydi.

Bilim ve teknolojideki hızlı ilerleme, mekansal/konumsal bilgiler, veri standartları işletimi ve yönetimi gibi gelişmelerin sürece girmesiyle mevcut Yönetmeliğin yetersiz kaldığı ve gelişmelere uyum sağlayamadığı belirgin şekilde hissedilmiştir. Yönetmeliğin güncelleştirilmesi amacıyla 1998 yılında, Odamız ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğün‘ce çalışmalar başlatılmış, 2000 yılı itibarıyla da kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin çalışmalara katılmaları sonucu konu daha geniş bir platforma taşınmıştır.

Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu‘nun (BAHİKPK) gündemine getirilen Yönetmeliğin güncelleştirilmesi çalışmalarında, Odamız sekreterya görevini üstlenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörden katılımlar çerçevesinde etkin bir çalışma programı hayata geçirilmiştir. Sonuca giderken çalışmalara katılan tüm birimlerinden gelen görüşlerin ortaklaştırılmasına özen gösterilmiştir. Çalışmaların ana vurgusu ise yayımlanacak olan Yönetmeliğin tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yaşamın her alanında kullanılmasının zorunluluk haline getirilmesiydi. Bunun için de Yönetmeliğin Bakanlar Kurulu Kararı ile yayımlanması gerekmekteydi.

Hazırlanan Yönetmelik, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği adıyla Bakanlar Kurulunun 23/06/2005 tarih ve 2005/9070 sayılı kararıyla, 15 Temmuz 2005 tarih ve 25876 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle meslek alanımızda önemli bir adım atılmıştır.

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği‘nin genel olarak; büyük ölçekli (1/5000 ve daha büyük) mekânsal/konumsal bilgilerin ve haritaların üretiminde ülke genelinde standardın sağlanması, konumsal/mekansal bazlı hizmetlerin çağdaş normlarla ve iletişim çağına uygun bir işleyişle devamlılığının yaratılması, sektörümüzde meydana gelen değişimler doğrultusunda uygulanabilir bir araç olarak yerini alması, üretimin tek elden izlenmesi ve sektörde hizmet tekrarının önlenmesi, birçok meslektaşımız için uygulamada yaşanan sıkıntılarda bir rehber görevini görmesi, büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve haritalardaki konum bilgilerinin, Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı koordinat sistemine dayalı üç boyutlu kartezyen koordinatlar (X,Y,Z) veya GRS80 elipsoidinde jeodezik koordinatlar (enlem, boylam, elipsoit yüksekliği) ile Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı-1999‘a dayalı Helmert ortometrik YÜksekliklerin (H), yersel, uydu ve uzay, inersiyal, fotogrametrik teknikler kullanılarak sayısal, çizgisel ve fotografık olarak elde edilmesi, Coğrafî Bilgi Sistemlerine altlık oluşturacak biçimde ulusal veri değişim formatmda derlenmesi, bilgi teknolojileri ve kartografik tekniklerle görselleştirilmesi amaçlarına hizmet edeceğine olan inancımız tamdır.

Aklın ve bilim ışığının yol göstericiliği ilkesiyle hareket eden Odamız, her zaman olduğu gibi bu sürecin içinde ve dinamiğinde yerini almıştır ve almaya devam edecektir. Odamız ve kurumlar arasındaki ciddi Bir birliktelik sonucunda üretilen Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği, Açıklamalı ve Örneklemeli baskısını siz değerli üyelerimize sunmaktan onur duyduğumuzu belirtmek isteriz. Umarız tüm meslektaşlarımız ve diğer mühendis ve mimarlar ülke kalkınması, toplum ve kamu yararına yönelik Hİzmetler üretirken bu çalışmadan yararlanacaklardır. Kitaba emeği geçen herkese, özellikle Odamız Jeodezi   Komisyonu   Başkanı   ve   üyelerine   sonsuz   teşekkürlerimizi   sunuyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 40. Dönem Yönetim Kurulu,

Nisan 2008 Ankara


___________________________________

İÇİNDEKİLER

# Önsöz 3
# HKMO 40. Dönem Kurulları 4
# Editörlerden 5
# Yönetmelik Komisyonu‘ndan 6
# I. Bölüm : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Yetki ve sorumluluk, Yükümlülük Madde 1 - 5 10
# II. Bölüm : Tanımlar, Kısaltmalar,  Sınıflandırma ve Numaralandırma Madde 5-9  12
# III. Bölüm : Jeodezik Çalışmalar Madde 10 - 43 17
# IV. Bölüm : Detay Ölçmeleri Madde 44 - 50 44V.
# Bölüm : Fotogrametrik Çalışmalar Madde 51 - 75 47
# VI. Bölüm : Çizim İşleri Madde 76 - 81 54VII.
# Bölüm : Dönüşümler Madde 82 56
# VIII. Bölüm : Uygulama (Aplikasyon) Madde 83 75IX.
# Bölüm : Kontrol İşleri Madde 84 - 98 76
# X. Bölüm : Arşivleme Madde 99-101 80XI.
# Bölüm : Telif Hakları ve Koordinasyon Madde 102-105 82
# XII. Bölüm : Çeşitli Hükümler Madde 106-109 83
# Ekler:
# Ek-1 : Detay Öznitelik Katalogu 87
# Ek-2 : Ulusal Veri Değişim Formatı (UVDF) 125
# Ek-3 : Harita Özel İşaretleri Sınıfları 149
# Ek-4 : Nokta Tesisleri 203
# Ek-5 : GPS Ölçme ve Kayıt Karnesi 209
# Ek-6 : Nokta Röper Krokileri 213
# Ek-7 : Kenar İndirgeme Tablosu 217
# Ek-8 : Ölçü Krokisi Örneği 221
# Ek-9 : Pafta Bölümlendirmesi Örneği 227
# Ek-10 : Yer Seçim Kanavası 231
# Ek-11 : TUTGA Koordinat ve Hızlarının Jeodezik Amaçlı
# Çalışmalarda Kullanılmasına İlişkin Ek Örnekler 235
# EK-12 : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü şablonları 241
# EK-13 : İller Bankası Genel Müdürlüğü şablonları 253